0524-524848 | 06-25061486 info@sabinejurgens.nl
Radionica – een behandeling op afstand

Gespecialiseerd in Natuurgeneeskunde & Coaching

Radionica – een behandeling op afstand

Tijdens de lockdown in het voorjaar 2020 ben ik bij mezelf te rade gegaan en heb de keuze gemaakt uit de kast te komen met nieuwe ideeën hoe ik alsnog dienstbaar kan blijven voor mijn cliënten. Ik heb me herinnerd aan mijn 1-jarige basisstudie “Radionica” die ik 1999 heb gevolgd. Wat is Radionica precies? Bij de Radionica gaat men ervan uit dat elk organisme (mens, dier en plant) is doordrongen van een energetisch veld ook wel genoemd “het morfogenetische veld”. Volgens Rupert Sheldrake, bioloog-filosoof bevatten deze velden alle informatie voor het optimaal functioneren van het organisme en zijn deze velden bovendien holografisch van structuur dat wil zeggen dat de informatie overal aanwezig is. Voor ons is dit soms moeilijk te begrijpen hoewel we allemaal wel eens ervaren dat we gebeld worden door iemand waar we net aan dachten, of op een bepaald moment een belangrijk idee kregen.

Om het veld te benaderen wordt uniek materiaal van de patiënt of het te behandelen organisme gebruikt. Heb ik dus een plukje haar of een foto, dan functioneert dit als ingang naar het gehele veld en kan ik dit analyseren en behandelen. Elk orgaan, bacterie, emotie enz. heeft in het veld zijn eigen unieke energetische patroon. Binnen de Radionica wordt dit patroon voorgesteld door numerieke waarden (raten). Aan de hand van deze numerieke waarden kan men dus testen welke patronen de levenskracht verstoren en vervolgens door een behandeling in het veld de balans herstellen.

Door middel van mijn Bicom apparaat kan ik een Radionica apparaat eenvoudig nabootsen. Heb ik een plukje haar van mijn cliënt kan ik hem/haar testen en behandelen op afstand. De test is dan nog wel conform de bioresonantietherapie op basis van trillingen en frequenties. Behandel ik de persoon op afstand komt het plukje haar tijdens de behandeling in de uitgangsbeker van het apparaat. Hierdoor wordt het eigen morfogenetisch veld van de te behandelen persoon geactiveerd en aangestuurd met de door mij gegeven behandeling. De werking is doeltreffend en ruim te noemen.

1. Hoog gevoelig persoon HSP