0524-524848 | 06-25061486 info@sabinejurgens.nl
Vitamine B12

Gespecialiseerd in Natuurgeneeskunde & Coaching

Vitamine B12

Als je hoog gevoelig bent en moe (met nog meer bijkomende klachten) komt de vraag op naar een mogelijk Vitamine B12 tekort.

Een Vitamine B12 tekort kan o.a. tot een aantasting van het zenuwstelsel lijden waardoor men kwetsbaarder en sneller geraakt wordt. HSP is in de symptomenlijst van de website vitamineb12nu.nl opgenomen. Als er bv. een B12 waarde in je bloedserum van 675 pmol/L wordt gemeten en 4 jaar later door verandering van je voedingspatroon naar vegetarisch bv. de serumwaarde naar 300 pmol/L is gedaald kun je dit waardeverschil opmerkelijk noemen. Artsen doen in zulke gevallen niets, je zit immers in de normale marge. Ik zou deze waarde dan laag normaal noemen en de inname van B12 adviseren mits de test het ook aangeeft.

Bij een aantal mensen met maag/darmklachten kan onvoldoende Intrinsieke factor in de maagwand aanwezig zijn die nodig is om de B12 te kunnen koppelen en door de dunne darm te kunnen transporteren daar waar die uiteindelijk in de darmwand wordt opgenomen. En/ of de door de darmwand gesluisde B12 nog niet eens goed in de cel op nemen. Dan kun je wel genoeg in het bloed hebben maar alsnog een te kort aan Vitamine B12 hebben. Serumtests zijn dus niet geheel betrouwbaar.

Afhankelijk van je eigen levensfase kun je verschillende hoeveelheden actieve B12 methylcobalamine/ acetylcobalamine met foliumzuur nodig hebben. Ik kan de juiste dosis voor u testen.

1. Hoog gevoelig persoon HSP